اتاق ها

اتاق های هتل گلستان با امکانات عالی آماده پذیرایی از شما میهمانام گرامی میباشد

اتاق یک تخته یک نفره

"این اتاق جهت استفاده یک نفر طراحی شده و امکانات مورد نیاز در آن تعبیه شده."

بیشتر...

اتاق یک تخته دونفره

"این اتاق شامل یک تخته دو نفره میباشد و امکان استفاده دونفر از اتاق را فراهم میکند"

بیشتر...

اتاق دو تخته یک نفره

"این اتاق دارای دو تخت یک نفره میباشد که برای استفاده دونفر شرایط خوبی را فراهم کرده است"

بیشتر...

اتاق سه تخت یک نفره

"این اتاق شامل سه عدد تخت یک نفره میباشدو برای پذیرایی از سه میهمان طراحی شده است"

بیشتر...

رزرو اتاق